Синхронно планиране на производство

Основната цел на Синхронното Планиране е да увеличи капацитета през тясното място, да намали незавършеното производство, да намали материалните запаси и да намали разходите за производство. Представено е за пръв път от Д-р Ели Голдрат в книгата му „Целта“. Синхронното Планиране се използва от много компании по целия свят.

 

синхронно планиране
синхронно планиране

 

Девет са правилата, които трябва да се спазват при внедряването му:

1. Балансиране на производствения поток срямо скоростта на тясното място (т.нар. „Барабан“). Той диктува темпото на цялата производствена линия, защото е най-бавното звено. Ползата е, че се намалява незавършеното производство на линията и това улеснява преминаването на материалите и създаването на готов продукт много по-бързо. След тази стъпка много лесно се вужда реалния капацитет на производството. В много компании капацитета е силно занижен и се работи с над 30% скрит капацитет.

2. Скоростта на производствената линия трябва да е равна на скоростта, с която тясното място може да работи. Широките звена не трябва да са натоварени на 100%, защото това ще увеличи драстично незавършеното производство.  Налага се от време на време тези места да спират работа. Това е контролиран процес и има методи за точното известяване кога да се спре и кога да се започне пак работа. Тази стъпка е една от най-трудните, не защото не може да се реазлизира, а защото е трудна за разбиране и контролиране от мениджърите. Ползите от нея са огромни!

3. Целият производствен план трябва да е организиран спрямо тясното място. Тук трябва да споменем, че има голяма разлика между планиране и производствен график. В много компании производствения график липсва. В него е описано в колко часа, в тясното място ще започне да се работи поръчка номер 100 и ще отнеме 1 час да бъде изпълнена операцията. След това ще се започне работа по поръчка номер 120 и ще продължи 30 минути.

4. Трябва да е ясно, че скоростта на тясното място е равна на скоростта на цялата производствена линия. Ако фабриката има само една производствена линия, това означава, че скоростта на тясното място е равна на скоростта на цялата фабрика. Ако тясното място спре за 1 минута, все едно цялата фабрика не е работила 1 минута. Изчислете разходите за поддъжка на фабриката за 1 месец, разделете ги на работните минути и ще разберете колко скъпо Ви струва 1 минута престой на тясното място. От друга страна ако подобряваме тясното място, например вместо то да работи 6 часа на смяна, напрвим така, че да работи 6 часа и 15 минути, това ще увеличи производителността на цялата фабрика.

5. Увеличаване производителността на широките места няма никакъв смисъл. Това ще увеличи незавършеното производство, опашките пред машините и времето за производство. Много често се правят Лийн проекти за подобряване на широки места, които не носят добри резултати на никого. Затова още в началото трябва да се дифинира много внимателно къде е тясното място.

6. Единственото място пред което трябва да има буфер от незавършено производство това е тясното място. Това ще осигури работата му дори и когато машините преди него аварират. Размера се определя по статистически данни и търпи корекции.

7. Размерът на трансферната партида трябва е да възможно най-малък в сравнение с процесната партида. Ако може да намалите трансферната партида до нула е най-добре. Понякога това не е въможно, например ако имате пералня. Не бъркайте работа с партида равна на 1 бр. и модела от Лийн one-piece-flow (еднопоточен модел).

8. Процесната партида трябва да е с динамичен размер. Размерът на процесната партида при тясното място трябва да е по-голям от размера при широките места. Това зависи от поръчките, от времето за обработка в тясното място, което е различно за различните продукти.

9. Производствения график трябва да е съобразен едновременно с капацитета и приоритетите.

 

Резултати, които може да очаквате след внедряването:

1. Намаляване на времето за производство – средно 50%.

2. Намаляване на инвентара – средо 74%.

3. Увеличаване на капацитета – средно 20 %. Аз лично съм постигал 35% повече продукция със същите хора и машини, при инвестиция 0 лв.

 

 

Време за внедряване: между 1 – 3 месеца (в завимост от размера на компанията, броят на продуктите и колко често се прави смяна на модел).

 

Запишете се за безплатна онлайн демонстрация как работи Синхронното Планиране: