Процесен Анализ

Анализа на бизнес процеси включва:

  • Събиране на данни за процесите – Откъде започва процеса? Кой и как го инициира? Кой и как го извършва?
  • Стойност на процесите – Защо се прави тази дейност? Какво очаква клиента от този процес? Каква е стойността за клиента?
  • Времетраене – Колко време отнема процеса през всичките стъпки? Къде е тясното място? Използват ли се партиди?
  • Измерители – Какъв е капацитета на процеса? Колко скрит капаитет има? Колко задачи има в системата – Задачи в закъснение, Задачи в опашка и Задачи в изпълнение?
  • Основни загуби – Отчитане на основните загуби.
анализ на бизнес процесите
процесен анализ

Анализът е комбинация от няколко мениджърски методологии – Lean (Производствената Система на Тойота), Теория на Ограниченията и Тотално Управление на Качеството.

Към анализа се прилага графична схема на процесите и тяхната последователност. Анализът включва и предложения за реинженеринг на бизнес процесите. Целта на реинженеринга е по най-бързия начин да оптимизират процесите така, че с наличните ресурси да може да се произвежда повече (продукти или услуги).

Този анализ отнема между 4-6 дни за малки и средни фирми.

Изпратете запитване за Процесния Анализ и аз ще се свържа с Вас, за да Ви дам повече информация: