Начало

Всяка компания може да бъде подобрявана, защото всеки бизнес процес може да бъде подобряван. Оптимизацията на даден бизнес процес започва с анализ на сегашното положение, план за неговото подобряване, реализиране на плана и отчитане на резултатите. Масово фирмите работят с много скрит капацитет, между 20-50%. Целта на моите консултации е да намеря този скрит капацитет и компанията да започне да го използва, с цел да печели повече пари.

 

Какви резултати може да очаквате след резлизацията на проект за оптимизация на бизнес процесите Ви:

  • намаляване срока на производство (или изпълнение на услугата) – над 20%
  • подобряване на качеството – над 10%
  • намаляване на времето за реакция – над 20%
  • намаляване на дефектите – над 8%
  • увеличаване на капацитета – над 20 %
  • увеличаване на производителността – над 10%
  • увеличаване на печалбата – над 10%

Данните са измерени в участък, в който се прилага проект за оптимизация, който аз водя и при изпълнението на проекта се изпълнят всички мои изисквания.

Мои клиенти са:

FESTO

С настоящата референция ръководството на фирма ИНЧ-ФРИГО ЕООД изразява удовлетворението си от Владислав Великов относно консултирането и спомагане за увеличаване на ефективността в производството.
В периода 2016 – 2019 г. бяха проведени 2 тиймбилдинга и поредица от консултации в производствена среда, благодарение на които постигнахме видимо подобрение в процесите и мотивацията на служителите.
Успешната съвместна работа с „Великов Компютърс“ ЕООД ни дава основание да оценим високо както качеството на консултациите, така и отзивчивостта на нейния управител инж. Владислав Великов.
Препоръчваме фирмата като надежден партньор за компаниите, които искат да се развиват и да следват пътя на непрекъснато усъвършенстване.

инж. Николай Чалъков

 ИНЧ ФРИГО